กก

G147 G148 G149
Polyester   3.5กม.3.5กม3.5M / 4กม.4กม4M/5กม.5กม.5M PE mesh    3.5กม.3.5กม3.5M / 4กม.4กม4M/5กม.5กม.5M Pulling Tent 2.5กม.2.5กม2.5M / 4กม.4กม4M / 3กม.3กม.3M
G148 G171 G172
PE mesh    3.5กม.3.5กม3.5M / 4กม.4กม4M/5กม.5กม.5M Garden Shed 3.6x2.5x2.4M Garden Shed 2.6x1.7x2.14M